BlackBerry 9720 - Tai nghe của tôi thực hiện cuộc gọi thay vì điện thoại thông minh

background image

Tai nghe của tôi thực hiện cuộc gọi thay vì điện thoại

thông minh

Nếu điện thoại thông minh BlackBerry được kết nối với tai nghe hỗ trợ Bluetooth, điện thoại thông minh của bạn có
thể tự động thực hiện cuộc gọi trên tai nghe hỗ trợ Bluetooth.

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

• Ngắt kết nối tai nghe hỗ trợ Bluetooth từ điện thoại thông minh của bạn.
• Trong khi gọi, hãy bấm phím

, nhấp Kích hoạt điện thoại.

Hướng dẫn sử dụng

Điện thoại

91