BlackBerry 9720 - Giữ một ứng dụng chạy trên nền và chuyển sang một ứng dụng khác

background image

Giữ một ứng dụng chạy trên nền và chuyển sang một ứng dụng khác,

288

Giới thiệu về đa nhiệm,

287

Yêu cầu mật khẩu điện thoại thông minh trước khi

thêm ứng dụng

Trước khi bạn bắt đầu: Để thực hiện thao tác này, bạn phải cài mật khẩu cho điện thoại thông minh BlackBerry của
mình.