BlackBerry 9720 - Sự khác biệt giữa tên người dùng BlackBerry ID và tên hiển thị là gì?

background image

Sự khác biệt giữa tên người dùng BlackBerry ID và

tên hiển thị là gì?

Tên người dùng BlackBerry ID là địa chỉ email bạn sử dụng khi đăng nhập vào sản phẩm hoặc dịch vụ sử dụng
BlackBerry ID. Tên hiển thị BlackBerry ID là tên xuất hiện khi bạn gửi đánh giá ứng dụng trong cửa hàng BlackBerry
World (trước đây là BlackBerry App World).