BlackBerry 9720 - Màn hình tắt

background image

Màn hình tắt

Khi bạn không sử dụng điện thoại thông minh BlackBerry của mình trong một khoảng thời gian, màn hình sẽ tắt để
tiết kiệm pin. Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian đèn nền sáng khi bạn không chạm vào điện thoại thông minh.

Để bật màn hình, hãy nhấp vào bảng cảm ứng hoặc bấm một phím.
Thông tin liên quan

Cài tùy chọn cho đèn nền,

267