BlackBerry 9720 - Thay đổi ngôn ngữ nhập văn bản và hiển thị

background image

Thay đổi ngôn ngữ nhập văn bản và hiển thị

Trước khi bạn bắt đầu: Để thay đổi ngôn ngữ nhập văn bản hay hiển thị, ngôn ngữ này cần phải được cài đặt sẵn trong
điện thoại thông minh BlackBerry của bạn. Nếu ngôn ngữ bạn muốn sử dụng chưa được cài đặt trong điện thoại thông
minh, bạn có thể thêm vào bằng cách dùng BlackBerry Desktop Software. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Trợ
giúp trong

BlackBerry Desktop Software.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.

2.

Nhấp Nhập văn bản và ngôn ngữ > Nhập văn bản.

3.

Đối với mỗi trường, trong danh sách thả xuống, hãy nhấp vào ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

4.

Bấm phím

> Lưu.