BlackBerry 9720 - Cài lại điện thoại thông minh

background image

Cài lại điện thoại thông minh

Việt cài lại điện thoại thông minh BlackBerry sẽ tắt hoàn toàn và khởi động lại điện thoại thông minh. Đây là bước hữu
ích đầu tiên khi gỡ rối các vấn đề với điện thoại thông minh BlackBerry của bạn.

Tháo và lắp pin.

Ghi chú: Việc cài lại điện thoại thông minh BlackBerry sẽ không xóa bất kỳ cài đặt hoặc dữ liệu nào.