BlackBerry 9720 - Nhập một ký tự đặc biệt hoặc chữ cái có dấu trọng âm

background image

Nhập một ký tự đặc biệt hoặc chữ cái có dấu trọng âm

Bấm và giữ một phím chữ cái trên bàn phím và trên bảng cảm ứng, trượt ngón tay của bạn sang trái hoặc sang phải

cho đến khi ký tự đặc biệt hoặc chữ cái có dấu trọng âm đó xuất hiện.