BlackBerry 9720 - Chuyển mạng không dây theo cách thủ công

background image

Chuyển mạng không dây theo cách thủ công

Trước khi bạn bắt đầu: Để chuyển mạng không dây theo cách thủ công, gói dịch vụ mạng không dây của bạn phải có
dịch vụ này và điện thoại thông minh BlackBerry của bạn phải kết nối với mạng GSM hoặc UMTS.

Điện thoại thông minh của bạn được thiết kế tự động chuyển sang một mạng không dây thích hợp khác khi bạn di
chuyển.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp vào biểu tượng Quản

lý kết nối.

2.

Nhấp Mạng và kết nối > Mạng di động.

3.

Đổi trường Chế độ chọn mạng thành Thủ công.

Hướng dẫn sử dụng

Quản lý kết nối

305

background image

4.

Nhấp vào một mạng không dây.

5.

Bấm phím

> Đóng.

Để kết nối lại với mạng không dây của nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn, hãy đổi trường Chế độ chọn mạng
thành Tự động.
Thông tin liên quan

Tôi không thể kết nối với mạng di động,

310