BlackBerry 9720 - Giới thiệu về sao lưu và khôi phục dữ liệu điện thoại thông minh

background image

Giới thiệu về sao lưu và khôi phục dữ liệu điện thoại

thông minh

Nếu đã cài đặt BlackBerry Desktop Software trên máy tính, bạn có thể sao lưu và khôi phục hầu hết dữ liệu điện thoại

thông minh BlackBerry, bao gồm tin nhắn, dữ liệu sắp xếp, phông chữ, tìm kiếm đã lưu và chỉ mục trình duyệt bằng

cách sử dụng BlackBerry Desktop Software. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Trợ giúp trong BlackBerry Desktop

Software.
Nếu bạn chưa lưu bất cứ tập tin nào vào thẻ nhớ, bạn có thể sao lưu và khôi phục hầu hết dữ liệu điện thoại thông

minh của mình bằng cách sử dụng thẻ nhớ.
Nếu tài khoản email của bạn sử dụng BlackBerry Enterprise Server, bạn có thể khôi phục dữ liệu sắp xếp đã được

đồng bộ hóa vào điện thoại thông minh của mình qua mạng không dây. Để khôi phục dữ liệu sắp xếp đã được đồng bộ

hóa qua mạng không dây, bạn phải có mật khẩu kích hoạt. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị.
Research In Motion khuyên bạn thường xuyên tạo và lưu tập tin sao lưu trên máy tính của bạn, đặc biệt trước khi bạn

cập nhật bất kỳ phần mềm nào. Giữ một tập tin sao lưu cập nhật trên máy tính có thể cho phép bạn khôi phục dữ liệu

trên điện thoại thông minh nếu điện thoại thông minh của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc hỏng bởi một sự cố không

lường trước.

Hướng dẫn sử dụng

Tác vụ và ghi nhớ

247