BlackBerry 9720 - Dấu hỏi hiển thị trên một trang

background image

Dấu hỏi hiển thị trên một trang

Một dấu hỏi sẽ hiển thị trên một trang nếu điện thoại thông minh BlackBerry chưa tải trang xuống.

1. Để tải trang xuống, hãy chọn trang.
2. Bấm phím

> Truy lục.

Hướng dẫn sử dụng

Tập tin và file đính kèm

156