BlackBerry 9720 - Lọc email theo người gửi hoặc chủ đề

background image

Lọc email theo người gửi hoặc chủ đề

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Thư tín.

2.

Chọn một email.

3.

Bấm phím

> Lọc theo > Người gửi hoặc Chủ đề.

4.

Nhập tên cho bộ lọc email.

5.

Cài tùy chọn bộ lọc email.

6.

Bấm phím

> Lưu.