BlackBerry 9720 - Cài lại bộ đếm tin nhắn bị chặn

background image

Cài lại bộ đếm tin nhắn bị chặn

Nếu bạn chặn tin nhắn, bộ đếm tin nhắn bị chặn sẽ theo dõi xem có bao nhiêu tin nhắn mà điện thoại thông minh
BlackBerry của bạn đã chặn. Bạn có thể cài bộ đếm tin nhắn bị chặn trở về không.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.

2.

Nhấp Bảo mật > Tường lửa.

3.

Chọn một loại tin nhắn.

4.

Bấm phím

> Cài lại số đếm hoặc Cài lại tất cả số đếm.