BlackBerry 9720 - Chọn các thuật toán mã hóa cho các tin nhắn được bảo vệ bởi S/MIME hoặc PGP

background image

Chọn các thuật toán mã hóa cho các tin nhắn được bảo vệ bởi S/MIME

hoặc PGP

Nếu một tin nhắn có nhiều người nhận, điện thoại thông minh BlackBerry của bạn sẽ sử dụng thuật toán mã hóa đầu
tiên được chọn trong danh sách mà tất cả những người nhận được biết là có hỗ trợ.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.

2.

Nhấp Bảo mật > S/MIME hoặc PGP.

3.

Trong phần Cho phép mật mã nội dung, hãy chọn hộp chọn cạnh một hoặc nhiều mật mã nội dung được cho

phép.

4.

Bấm phím

> Lưu.