BlackBerry 9720 - Cài mức độ quan trọng cho một email hoặc tin nhắn PIN bạn gửi

background image

Cài mức độ quan trọng cho một email hoặc tin nhắn PIN bạn gửi

Nếu bạn thay đổi mức độ quan trọng của một email hoặc tin nhắn PIN, chỉ báo ưu tiên cao hoặc chỉ báo ưu tiên
thấp sẽ hiển thị bên cạnh tin nhắn trên điện thoại thông minh BlackBerry của bạn. Nếu ứng dụng nhắn tin của
người nhận hỗ trợ mức độ quan trọng cho các tin nhắn, mức độ quan trọng cũng sẽ được báo cho người nhận.

1.

Khi soạn email hoặc tin nhắn PIN, hãy bấm phím

> Tùy chọn.

2.

Đổi trường Mức quan trọng.

3.

Bấm phím

> Lưu.