BlackBerry 9720 - Bật phím tắt trình duyệt

background image

Bật phím tắt trình duyệt

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt.

Hướng dẫn sử dụng

Trình duyệt

190

background image

2.

Bấm phím

> Tùy chọn.

3.

Trong mục Chung, hãy chọn hộp chọn Bật phím tắt bàn phím.

4.

Bấm phím

> Lưu.

Thông tin liên quan

Phím tắt: Trình duyệt,

60