BlackBerry 9720 - Phím tắt: Đa phương tiện

background image

Phím tắt: Đa phương tiện

Tùy thuộc vào ngôn ngữ nhập văn bản bạn đang sử dụng, một số phím tắt có thể không khả dụng.

Tập tin âm thanh và phim

Tạm dừng tập tin âm thanh hoặc phim

Bấm phím Tắt tiếng trên cạnh bên phải điện thoại thông
minh BlackBerry.

Tiếp tục lại việc phát tập tin âm thanh hoặc phim

Bấm lại phím Tắt tiếng.

Phát tập tin âm thanh tiếp theo

Bấm và giữ phím Tăng âm lượng trên cạnh bên phải điện
thoại thông minh.

Phát tập tin âm thanh trước đó

Bấm và giữ phím Giảm âm lượng trên cạnh bên phải điện
thoại thông minh.

Bật tính năng tăng cường âm thanh nếu bạn đang sử
dụng tai nghe

Hãy bấm phím Tăng âm lượng cho đến khi tính năng tăng
âm thanh được bật.

Ảnh

Phóng to

Bấm I

Thu nhỏ

Bấm O

Di chuyển lên

Bấm 2.

Di chuyển xuống

Bấm 8.

Di chuyển sang phải

Bấm 6

Di chuyển sang trái

Bấm 4

Xoay

Bấm L

Hướng dẫn sử dụng

Trợ giúp nhanh

42

background image

Máy ảnh và máy quay phim

Phóng to trước khi chụp ảnh hoặc quay phim

Bấm phím Tăng âm lượng.

Thu nhỏ trước khi chụp ảnh hoặc quay phim

Bấm phím Giảm âm lượng.

Chụp ảnh

Bấm phím Tiện dụng phải ở bên cạnh điện thoại thông
minh của bạn.