BlackBerry 9720 - Phím tắt: Nhập văn bằng bàn phím vật lý

background image

Phím tắt: Nhập văn bằng bàn phím vật lý

Tùy thuộc vào ngôn ngữ nhập văn bản bạn đang sử dụng, một số phím tắt có thể không khả dụng.

Nhập dấu chấm (.)

Bấm phím

hai lần. Chữ cái tiếp theo được viết

hoa.

Nhập ký hiệu a còng (@) hoặc dấu chấm (.) trong trường
địa chỉ email

Bấm phím

.

Viết hoa một chữ cái

Bấm và giữ phím chữ cái cho đến khi chữ viết hoa xuất
hiện.

Bật CAPS lock

Bấm phím

và phím

Phải. Để tắt CAPS lock,

hãy bấm phím

Trái hoặc Phải.

Nhập ký hiệu

Bấm phím

. Nhập chữ cái hiển thị dưới ký hiệu.

Nhập ký tự thay thế trên một phím

Bấm phím

và phím ký tự đó.

Nhập ký tự có dấu trọng âm hoặc ký tự đặc biệt

Bấm và giữ phím chữ cái và trượt ngón tay sang phải
hoặc trái trên bảng cảm ứng. Ví dụ, để nhập ü, hãy bấm
và giữ U, sau đó trượt ngón tay sang trái cho tới khi ü
hiển thị. Thả phím chữ cái khi dấu trọng âm hoặc ký tự
đặc biệt hiển thị.

Nhập số vào trường văn bản

Bấm và giữ phím

và bấm phím số.

Nhập số vào trường số

Bấm một phím số. Bạn không cần phải bấm phím

.

Bật NUM lock

Bấm phím

và phím

Trái. Để tắt NUM lock,

hãy bấm phím

Trái hoặc Phải.

Chọn một dòng văn bản

Bấm phím

Trái hoặc Phải và, trên bảng cảm ứng,

hãy trượt ngón tay lên hoặc xuống.

Chọn văn bản theo từng ký tự

Bấm phím

Trái hoặc Phải và, trên bảng cảm ứng,

hãy trượt ngón tay sang trái hoặc phải.

Hướng dẫn sử dụng

Trợ giúp nhanh

41

background image

Cắt văn bản được chọn

Bấm phím

Trái hoặc Phải và phím

.

Sao chép văn bản được chọn

Bấm phím

và nhấp vào bảng cảm ứng.

Dán văn bản

Bấm phím

Trái hoặc Phải và nhấp vào bảng cảm

ứng.